ute står trærne tett

2017 | Galleri LNM | Oslo, Norge